Lãi suất ngân hàng và những điều người vay vốn cần lưu ý

Lãi suất ngân hàng chính là giá của quyền sử dụng một khoản tiền trong một thời hạn nhất định mà người sử dụng khoản tiền phải trả cho ngân hàng khi vay vốn. Lãi suất ngân hàng được thể hiện bằng tỉ lệ phần trăm trên số cho vay trong một thời hạn nhất định (theo tháng hoặc năm). Vậy khi vay vốn ngân hàng, có những điều gì người vay vốn cần lưu ý về lãi suất cho vay?

1. Quy định về cách tính lãi suất vay ngân hàng

Điều 468 Bộ Luật Dân Sự 2015 quy định rất rõ về các vấn đề liên quan đến lãi suất vay ngân hàng. Theo đó, người đi vay chỉ phải trả 3 khoản lãi gồm: lãi suất vay ngân hàng; lãi chậm trả nợ trên gốc và lãi trên nợ gốc quá hạn chưa trả. Cụ thể là:

Về quy định mức lãi suất cho vay, các bên có quyền thỏa thuận về mức lãi suất. Nhưng theo luật là không được vượt quá 20%/năm của khoản tiền vay. Nếu mức lãi suất theo thỏa thuận vượt quá giới hạn này thì mức lãi suất vượt quá không có hiệu lực. Trong trường hợp người vay vốn và ngân hàng có thỏa thuận về lãi nhưng không định rõ mức lãi suất, nếu xảy ra tranh chấp thì mức lãi suất được áp dụng sẽ là 10%. Công thức tính lãi được áp dụng như sau:

Lãi suất = Nợ gốc x lãi suất vay đã thỏa thuận x thời hạn hợp đồng vay

Lãi suất ngân hàng và những điều người vay vốn cần lưu ý

Lãi suất ngân hàng được thỏa thuận giữa 2 bên và được quy định rõ ràng trong hợp đồng vay vốn

– Lãi chậm trả trên nợ gốc: Được tính khi người vay vốn ngân hàng chậm trả lãi theo quy định đã cam kết trong hợp đồng vay vốn. Mức lãi suất ngân hàng này được xác định bằng 50% mức lãi suất đã thỏa thuận ban đầu, theo công thức quy định trong điểm a, Khoản 5, Điều 466 Bộ Luật Dân Sự 2015:

Lãi chậm trả trên nợ gốc = Nợ gốc x lãi suất vay đã thỏa thuận x thời hạn hợp đồng vay) + 50% mức lãi suất ban đầu

– Lãi trên nợ gốc quá hạn chưa trả: Được tính bằng 150% lãi suất vay theo hợp đồng tương ứng với thời gian chậm trả (Trừ trường hợp giữa 2 bên có thỏa thuận khác). Mức lãi suất này được tính theo công thức quy định trong điểm b, Khoản 5, Điều 466 BLDS 2015:

Lãi trên nợ gốc quá hạn chưa trả = Nợ gốc x (150% x lãi suất vay theo hợp đồng) x thời gian quá hạn

2. Quy định về phương thức trả lãi

Người vay ngân hàng có thể trả lãi theo 2 phương thức: trả lãi theo dư nợ giảm dần và trả lãi theo dư nợ ban đầu. Cụ thể là:

– Lãi suất trả theo dư nợ giảm dần

Mức lãi suất này được tính trên số tiền thực tế người vay vốn còn nợ ngân hàng sau khi đã trừ số tiền gốc đã trả trong những tháng trước đó. Nếu chọn phương thức tính lãi này, người vay sẽ phải đối mặt với một vấn đề khác là sự biến động lãi suất cho vay trên thị trường.

Lãi suất ngân hàng và những điều người vay vốn cần lưu ý

Người vay cần biết cách tính lãi suất để chọn được phương thức trả lãi phù hợp nhất

Khi lãi suất trên thị trường tăng, ngân hàng sẽ áp dụng mức lãi suất này vào thời điểm thực tế. Và người vay vốn chọn phương thức tính lãi theo dư nợ giảm dần sẽ chịu thiệt. (Ví dụ lãi suất ban đầu là 11% nhưng sau đó lãi suất tăng lên 13% theo sự biến động chung của thị trường).

– Lãi suất trên dư nợ ban đầu

Lãi suất ngân hàng tính trên dư nợ ban đầu là số tiền lãi hàng tháng được tính cố định mà người vay vốn phải trả trong suốt thời gian vay. Với cách tính này, số tiền lãi người vay phải trả ngân hàng không cần tính toán lại theo từng tháng.

Khách hàng chỉ nên chọn phương thức tính lãi này khi mức lãi suất sau khi tính toán phải thực sự thấp hơn nhiều so với lãi suất theo dư nợ giảm dần được áp dụng cùng thời điểm. Và khách hàng không nên chọn thời gian vay quá dài, vì thời gian vay vốn càng dài thì tổng số tiền lãi phải trả đến khi tất toán càng lớn.

3. Các khoản phạt liên quan đến lãi suất ngân hàng

Trong quá trình vay vốn, nhiều khách hàng thu xếp được tài chính nên muốn trả nợ trước thời hạn đã cam kết trong hợp đồng. Lúc này, khách hàng sẽ phải chịu phí phạt trả nợ trước hạn.

Lãi suất ngân hàng và những điều người vay vốn cần lưu ý

Ngân hàng SCB cho vay vốn với mức lãi suất cạnh tranh TOP đầu thị trường

Trước khi vay vốn, khách hàng nhất định cần hiểu rõ về lãi vay ngân hàng để chủ động trong kế hoạch tài chính và không phải chịu những khoản phạt khi trả nợ trước hạn hay trả nợ chậm. Và bạn cũng đừng quên lựa chọn vay vốn tại ngân hàng uy tín có mức lãi suất cho vay ưu đãi. Nếu muốn vay vốn với mức lãi suất hấp dẫn tại ngân hàng SCB, quý khách hàng vui lòng liên hệ hotline 1900 6538 hoặc 1800 5454 38.