Cách tạo dãy số ngẫu nhiên bằng hàm Randbetween trong Excel

Trong cuộc sống có rất nhiều trường hợp chúng ta phải sử dụng đến các công cụ chọn số ngẫu nhiên. Ví dụ như quay thưởng trò chơi, tạo danh sách phân công nhiệm vụ hay lựa chọn con số may mắn để chơi xo so an giang. Có rất nhiều công cụ online có thể giúp bạn thực hiện công việc này, nhưng có một cách rất đơn giản mà không cần sử dụng đến internet đó là Excel. Với hàm Randbetween sẽ giúp bạn xuất ra được các con số ngẫu nhiên nhanh chóng và đơn giản.

1. Hàm Randbetween

Hàm Randbetween là hàm excel trả về một số NGẪU NHIÊN trong khoảng 2 số bạn đưa ra.

Cú pháp:

= Randbetween(Bottom, Top)

Cách tạo dãy số ngẫu nhiên bằng hàm Randbetween trong Excel

Bottom: Số nhỏ hơn/ Số dưới cùng.

Top: Số lớn hơn/ Số trên cùng.

Giá trị trả về:

  • Là 1 số bất kỳ nằm trong khoảng 2 số bạn chỉ định.
  • Giá trị trả về là 1 số nguyên

Ví dụ: Hàm =RANDBETWEEN(0,99) sẽ trả về cho bạn một số nguyên bất kỳ nằm trong khoảng từ 1 đến 100. Cách này được áp dụng rất nhiều trong quay thưởng. Những người chơi xsmn thu5 thường dùng hàm excel trên để lựa chọn dãy số may mắn.

2. Cách ứng dụng hàm Randbetween trong thực tế

Ví dụ 1: Lấy ra 1 giá trị ngẫu nhiên và các thông tin liên quan

Bạn xem hình sau:

Cách tạo dãy số ngẫu nhiên bằng hàm Randbetween trong Excel

Công thức đã áp dụng:

F2: =INDEX(B2:B6,RANDBETWEEN(1,ROWS(B2:B6)))

F3: =VLOOKUP(F2,$B$2:$C$6,2,0)

Giải thích cách dùng:

= ROWS(B2:B6)

Hàm rows(B2:B6) sẽ trả về tổng số dòng của danh sách.

Kết quả trả về là 5.

= RANDBETWEEN(1,ROWS(B2:B6))

Nhiệm vụ của hàm Randbetween là lấy ra số thứ tự dòng ngẫu nhiên trong phạm vi từ 1 tới 5.

TOP: Kết quả của hàm Rows.

Bottom: 1

Như vậy giá trị ngẫu nhiên luôn nằm trong khoảng dòng thứ 1 tới dòng thứ 5 của vùng cần tìm kiếm của hàm Index B2:B6.

= INDEX(B2:B6,RANDBETWEEN(1,ROWS(B2:B6)))

Hàm Index được dùng để tham chiếu tới giá trị của dòng tương ứng với kết quả của hàm Randbetween trong vùng dữ liệu: B2:B6.

Ví dụ 2: Lấy ra 1 danh sách các số ngẫu nhiên không bị trùng, bị lặp lại trong excel

Cách làm rất đơn giản và khuyên dùng hàm RAND để xử lý nhiệm vụ này.

Cách làm như sau:

Cách tạo dãy số ngẫu nhiên bằng hàm Randbetween trong Excel

=RAND()

Hàm Rand được sử dụng tại cột A.

Nếu bạn cần 100 số ngẫu nhiên thì bạn copy công thức cho 100 dòng.

Kết quả trả về nằm trong khoảng 0 và 1

=RANK(A2,$A$2:$A$14)

Ta dùng hàm Rank để thừa kế lại kết quả của hàm Rank tại cột A.

Từ đó sẽ có được các số ngẫu nhiên không bị trùng, bị lặp.

=> Lưu ý: Copy công thức này xuống số dòng tương ứng với số lượng số ngẫu nhiên bạn cần.

Như bạn thấy đó, nếu ta biết cách vận dụng hàm Randbetween đúng và sáng tạo thì có thể làm được rất nhiều thứ thú vị và giải quyết các công việc một cách dễ dàng.